Belangrijk om te weten

Body Stress Release houdt zich niet bezig met het stellen van diagnoses en behandelt geen ziektes of aandoeningen.

Body Stress Release (BSR) kent geen patiënten, maar cliënten.

Het is een aanvullende gezondheidstechniek die ook preventief kan worden ingezet.

In de praktijk blijkt dat in 75% van de behandelingen succes wordt behaald. In 5% van de gevallen is de oorzaak niet body stress gerelateerd maar kunnen klachten door bijvoorbeeld een ziekte worden veroorzaakt. Body Stress Release zorgt in zo’n situatie echter wel voor een beter welbevinden. In 20% van de gevallen worden de behandelingen voortijdig gestopt door de cliënt dus daarvan weten we niet of Body Stress Release (BSR) alsnog succesvol geweest zou zijn.

‘’Body stress happens automatically –- Body Stress Release is a choice’’.